Escape game Chernobyl

Company: Locked

Average Rating:

5.0 / 5

1 review

Contacts:

Nørregade 7 8900 Randers ()

71995449

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Квест Crime Scene

Crime Scene

Locked

Rating: (3 reviews)
Квест Sabotage

Sabotage

Locked

Rating: (3 reviews)
Квест Kidnapped

Kidnapped

Locked

Rating: (3 reviews)

Description:

“Du og din enhed har fået til opgave at lokalisere og samle tre specielle grafitstænger fra det forladte testcenter nær Chernobyl. Grafitstængerne er nemlig afgørende for at kunne fastslå præcist hvad der forårsagede ulykken for over 30 år siden, men det Ukrainske militær er på sporet af jer, og de er bestemt ikke interesseret i at I snuser omkring I karantæneområdet…”

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.