Escape game Sabotage

Company: Locked

Contacts:

Højskolevej 11, 7400 Herning ()

71993621

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Description:

Året er 1943 – Dig og din frihedskæmper-gruppe er fængslet af den tyske værnemagt. I har dog bevidst ladet jer fange, idet I ønsker at få indsigt i tyskernes produktion af tungt vand, som bruges i fremstillingen af atomvåben. Jeres opgave er af destruere tyskernes beholdning af tungt vandet og efterfølgende flygte fra bunkeren hvor I er fængslet.

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.