Escape game Mysteriet om Dannebroge

Company: RiddleHouse Escape Room

Contacts:

Astersvej 23 4600 Køge ()

71749141

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Description:

På Køge Museum træder I via en tidslomme tilbage til år 1710, hvor I ombord på linieskibet Dannebroge skal genleve Kaptajn Iver Huitfelts erindringer. Det er nu jeres opgave at opklare, hvad der skete med Dannebroge og samtidig finde Kaptajnens gemte kiste.

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.